10 Сер

Розпочинається громадське обговорення регулювання діяльності бюро кредитних історій

Національний банк пропонує до обговорення проєкт Положення про регулювання діяльності бюро кредитних історій (далі – Положення). У Положенні пропонується встановити порядок взаємодії між бюро та регулятором під час погодження правил формування і ведення кредитних історій та особливості контролю за діяльністю бюро кредитних історій щодо:

  • відповідності вимогам Закону України “Про організацію формування та обігу кредитних історій” (далі – Закон), Положення та правил формування і ведення кредитних історій;
  • цільового використання інформації, що міститься в кредитній історії, під час реорганізації або ліквідації бюро.

Контроль за діяльністю бюро кредитних історій здійснюватиметься Національним банком шляхом моніторингу (без відвідування місцезнаходження організації) та аналізу наявної інформації, документів, письмових пояснень. За результатами такого контролю Національний банк:

  • оформлюватиме довідки про результати здійснення контролю за встановленою формою;
  • звертатиметься до бюро з письмовим застереженням з вимогою припинити порушення у разі їх виявлення та вжити заходів для їх усунення.

У разі не виконання або несвоєчасного виконання письмового застереження Національний банк може застосувати до бюро фінансові санкції, передбачені Законом.

З набуттям чинності Положенням втратить чинність постанова Правління від 29 грудня 2020 року № 171 “Про затвердження Положення про здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій”, що регулює аналогічне питання з 1 січня 2021 року.

Джерело