02 Сер

Версія 31248

Версія 31248 від 02.08.2016

Додано:

  • Змінено розрахунок амортизації
  • Додано інформацію про підрозіди та точки для амортизації
  • Додано інформацію про підрозділи та точки для списання
  • Внутрішня норма дохідності

Виправлено:

  • Автонумеруваня інвентарного номера при введенні

Змінено:

  • Оптимізовано обігову відомість за ОЗ/НМА/МШП
  • Розширено функціонал амортизації та списання – можна видаляти рядки